บทบาทของผู้นำเปลี่ยน

เปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของทัศนียภาพตอนนี้

เมื่อเราสามารถนั่งลงและแสร้งทำเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ เพื่อให้เราสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ ที่เราสามารถเลือกเวลาและสิ่งที่เราจะเปลี่ยน

ตอนนี้เรารู้ว่าสิ่งเดียวที่เราสามารถจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคือปฏิกิริยาของเรา

แน่นอนเราสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงได้ เพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้จัดการโครงการทำ แต่เมื่อมันลงไปทั้งหมดที่เราสามารถทำได้คือช่วยคนของเราที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ที่จะตอบสนองในทางบวกมากกว่าที่จะต่อต้านมัน

ครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าคนอาจจะถูกบังคับ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มันเป็นความผิดของพวกเขาที่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าพวกเขาต่อสู้อย่างแข็งขันกับการเปลี่ยนแปลงที่เรากำหนด

ตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าคนเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและความต้านทานนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย . แต่เราจำเป็นต้องจัดการกับปฏิกิริยาของคนเราเพื่อเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์

ครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าความสำเร็จอาจวางอยู่บนไหล่ของผู้จัดการโครงการ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าประสบความสำเร็จร่วมกันระหว่างผู้จัดการโครงการและบทบาทใหม่ – ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำเปลี่ยนและอะไรคือบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

A Change ผู้นำเป็นบุคคลภายในทีมโครงการที่มีส่วนรับผิดชอบต่อปฏิกิริยาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาเป็นโฆษกหลักของการเปลี่ยนแปลง พวกเขาต้องรวมบทบาทของพนักงานขายโฆษกและเชียร์ลีดเดอร์

บางครั้งก็เป็นผู้จัดการโครงการ เคยเป็นผู้จัดการโครงการมาก่อน ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพวกเขามีส่วนรับผิดชอบในโครงการที่จะใช้ความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลง

แต่คนที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้ก็คือผู้สนับสนุน บางครั้งก็สามารถเป็นผู้จัดการอาวุโสได้ ในขณะที่ผู้จัดการโครงการควรเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรเป็นสปอนเซอร์หรือผู้จัดการอาวุโส แต่น่าเสียดายที่บทบาทของผู้จัดการโครงการบางครั้งไม่เข้ากันกับบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เอาล่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่า Change Leader คืออะไรที่เราคาดหวังให้พวกเขาทำ

มีบทบาทสำคัญสี่ประการในบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง:

1. เพื่อให้วิสัยทัศน์แห่งอนาคต

2. เพื่อสื่อสารถึงสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่เลือก

3. เพื่อสื่อสารว่าผลจะเป็นอย่างไร

4. เพื่อฟังทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่คัดค้านการเปลี่ยนแปลง

5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียสนับสนุนการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขัน

sbobet by Glen D. Ford

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *